08:00 AM - 06:00 PM

TĂNG LIKE BÀI VIẾT THEO THÁNG

Tăng lượt thích cho bài viết Facebook với lượng Like ổn định và có bảo hành cho khách hàng.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

GÓI SỐ BÀI/NGÀY THỜI GIAN CHI PHÍ
100 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 350.000
150 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 450.000
200 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 540.000
300 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 740.000
400 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 930.000
500 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 1.130.000
800 Nên 3 bài/ngày 30 ngày Liên hệ
1.000 Nên 3 bài/ngày 30 ngày Liên hệ
1.500 Nên 3 bài/ngày 30 ngày Liên hệ
2.000 Nên 3 bài/ngày 30 ngày Liên hệ

ĐẶT DỊCH VỤ

Vui lòng ghi rõ thông tin liên hệ và chọn gói phù hợp với bạn:


    PHẢN HỒI