08:00 AM - 06:00 PM

TĂNG NGƯỜI XEM LIVE STREAM THEO THÁNG

Tăng người xem Live stream Facebook số lượng lớn, nhanh chóng và hiệu quả với số lần Live stream không giới hạn.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

GÓI SỐ BÀI/NGÀY PHÚT XEM CHI PHÍ
50 Nên 1-3 live/ngày 120p 625.000
100 Nên 1-3 live/ngày 120p 1.200.000
150 Nên 1-3 live/ngày 120p 1.320.000
200 Nên 1-3 live/ngày 120p 2.250.000
250 Nên 1-3 live/ngày 120p 2.775.000
300 Nên 1-3 live/ngày 120p 3.300.000

ĐẶT DỊCH VỤ

Vui lòng ghi rõ thông tin liên hệ và chọn gói phù hợp với bạn:


    PHẢN HỒI