Dùng Facebook chán chê mê mỏi xong đùng cái Facebook bắt xác minh nên mọi người bắt đầu đặt lại tên theo CMND, mà nhiều tên bị đặt quá số lần không dặt được nữa. Avato xin chia sẻ cách đổi tên chỉ 5 phút là về tên.
Các bạn làm dịch vụ Facebook chắc hẳn cũng biết link 333, viết tắt của https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

(333 đó chính là Lấy các số đuôi của Link)

Có một số bạn vẫn chưa biết, mỗi lỗi của Facebook nó sẽ cho mình 1 link để báo cáo, để khiếu nại khác nhau.

Như việc chúng ta có thể đổi từ tên giả về tên thật và ngược lại, đổi tên trước 60 ngày, quá 5 lần so với quy định của facebook

Các bước đổi tên Facebook bằng link 333, bạn truy cập đường dẫn sau:
Bước 1

Và link: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Sau đó bạn bắt đầu điền vào 5 ô thông tin như tên mới, tên đệm mới, họ mới … đầy đủ vào các ô thông tin.

Quan trọng nhất là bạn phải có giấy tờ tuỳ thân (CMND).
[Nếu các bạn dùng nick clone thì kích video hướng dẫn Fake CMND]

Cmnd các bạn nên chụp sáng rõ, cầm trên tay càng tốt nhé, chụp 2 mặt rõ ràng thấy dấu in nổi

Bước 2:

Nếu thành công sẽ có 1 email trả về báo bạn đã được phép đổi tên mới.

Chúc Các Bạn Thành Công !