Tạo ảnh avatar facebook dấu tích xanh Online
KẾT QUẢ
Sẽ hiển thị ở đây
Chọn kiểu Avatar

Hướng dẫn tạo ảnh avatar tích xanh

- Chọn kiểu nút tích xanh và bo tròn bạn muốn
- Nhấn nút chọn ảnh cần làm avatar tích xanh
- Tiếp đến cắt ảnh để tạo avatar


Avato Marketing đa kênh hoàn hảo