08:00 AM - 06:00 PM

TĂNG BÌNH LUẬN THEO THÁNG

Tăng bình luận Facebook số lượng lớn, nhanh chóng và đa dạng với lượng bình luận ổn định.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

GÓI SỐ BÀI/NGÀY THỜI GIAN CHI PHÍ
5 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 150.000
10 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 270.000
15 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 400.000
20 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 600.000
30 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 750.000
40 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 800.000
50 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 950.000
60 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 1.050.000
70 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 1.100.000
80 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 1.150.000
90 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 1.200.000
100 Nên 3 bài/ngày 30 ngày 1.280.000

ĐẶT DỊCH VỤ

Vui lòng ghi rõ thông tin liên hệ và chọn gói phù hợp với bạn:


    PHẢN HỒI